خلاصه طرح

پروژه خط آهن شلمچه-بصره و پایانه لجستیکی شلمچه اگر چه در ظاهر اتصال ریلی ایران و عراق را برقرار می نماید،
لیکن در واقع اتصال ریلی شرق به غرب آسیا و نهایتا اروپا را در پی خواهد داشت. لذا در افق 50 ساله، این مسیر ریلی
یکی از مهمترین و استراتژیک ترین مسیرهای ریلی خاورمیانه و ایران خواهد بود.

همچنین این پروژه از جهت خدمت رسانی به زوار عتبات عالیات به خصوص در ایام خاص مانند ایام خاص مانند ایام اربعین نیز حایز اهمیت می باشد.

طول خط ریلی پروژه بر اساس مسیر طراحی شده اولیه 32 کیلومتر با بار محوری 25 تن می باشد که شرایط اجرای آن را پیچیده و دشوار ساخته است. بستر خاص زمین در برخی نقاط، ضرورت مین روبی در برخی قسمتها، احداث پلهای ریلی و جاده ای در برخی نقاط از دیگر ویژگیهای این پروژه می باشد.

با توجه به اینکه در حال حاضر سالیانه حدود 15 میلیون تردد مسافر (رفت و برگشت) و 20 میلیون تن بار بین دو کشور جابجا می شوند، ضروری است پیش بینی های لازم در طراحی پروژه انجام پذیرد. بنابراین علاوه بر پیش بینی یک سالن بزرگ مسافری در نقطه صفر مرزی، یک ایستگاه باری و دو ایستگاه میدانی نیز پیش بینی شده است.

هزینه کلی اجرای پروژه مبلغ 100 میلیون یورو برآورد گردیده است که تماما توسط سرمایه گذار تامین خواهد شد.

با توجه به اینکه پروژه به روش BOT ساخته و بهره برداری می شود شیوه درآمد زایی و برگشت سرمایه، از محل اختصاص تعرفه بهره برداری خط ریلی و عوارض بار و مسافر به سرمایه گذار خواهد بود.