نیروی کشش در حمل و نقل ریلی کشور به عنوان عامل راس هرم این صنعت بشمار می آید که در راستای سیاست های خصوص سازی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر حضور بخش خصوصی در تامین نیروی کشش ، شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس (سهامی عام) با رویکرد ارایه نیروی کشش موثر و قابل برنامه ریزی و انعطاف پذیر جهت برآورده سازی نیاز های خاص مشتریان و با هدف تبدیل شدن به بزرگترین شرکت خصوصی مالک لکوموتیو با بیشترین سهم از تن کیلومتر حمل شده در کشور ، در سال 1400 مدیریت نگهداری و تعمیرات 12 دستگاه لکوموتیو MAP24 با توان نامی 3300 اسب بخار متعلق به شرکت ریل پرداز نوآفرین را بر عهده گرفته است.
در این راستا توانستیم با تشکیل اولین قطار باری برنامه ای کشور در سال 1400 در مسیر سنگان به زرین شهر و کاهش 30 درصدی زمان تحویل بار و استفاده بهینه از نیروی کشش موثر لکوموتیو منطبق با پروفیل نیروی مقاوم مسیر ، بهره وردی 35 درصدی ایجاد و سرانه روزانه تن کیلومتر حمل شده هر لکوموتیو را تا 450,000 افزایش دهیم .
این شرکت با ناوگان تحت مدیریت خود ظرفیت حمل 2 میلیارد تن کیلومتر در سال را داراست که با بر برنامه ریزی های انجام شده جهت افزایش ناوگان و افزایش سرانه نیروی کشش موثر هر لکوموتیو با تکیه بر دانش پرسنل خود ، این ظرفیت تا 2 سال آینده به 5 میلیارد تن کیلومتر افزایش خواهد یافت.
اهم خدمات قابل ارایه توسط این شرکت عبارتست از :
1. تامین نیروی کشش قابل برنامه ریزی و مسنمر جهت ارایه به مالکین واگن
2. تعمیر ، نگهداری و بهره برداری از انواع لکوموتیو باری و مسافری
3. ارایه خدمات مهندسی جهت افزایش بهره وردی در صنعت ریلی کشور